Stiri Locale

Sighișoara lansează proiectul “eCetatean@Sighisoara2021”

horacredit.ro/somproduct.ro

Acest proiect este realizat prin intermediul Contractului de finanțare nr. 300/17.12.2018 având ca beneficiar Municipiul Sighișoara. Proiectul a început în 17.12.2018 urmând să se finalizeze în 17.11.2020

 Valoarea totală a proiectului este de 2.788.621,85 lei din care 2.370.328,59 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 362.520,82, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 55.772,44 contribuție proprie din bugetul local.

Fondurile alocate proiectului provin din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020,finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, având ca obiectiv specific introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP(Strategie pentru Consolidarea Administrației Publice).

Ca scop general proiectul va consolida capacitatea Municipiului Sighișoara și va asigura calitatea și accesul la serviciile publice prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni. Se dorește eliminarea fluxului clasic pe hârtie pentru unele servicii oferite exclusiv de Municipiu, îmbunătățirea activității instituției prin digitalizarea arhivelor, implementarea unui sistem de colectare și votare a proiectelor propuse de cetățeni și actualizarea site-ului web al instituției.

Ulterior se va organiza o sesiune de instruire având ca teme dezvoltarea durabilă, protejarea mediului înconjurător, shimbări climatice, utilizarea eficientă a resurselor existente și nediscriminarea și egalitatea de șanse pentru toți.

56 - VIZUALIZĂRI

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Maria

Grupul Editorial ANONIM!

Lasă un răspuns

Back to top button