Stiri Locale

Sighișoara a aderat la Strategia Națională Anticorupție

horacredit.ro/somproduct.ro

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020, U.A.T. Municipiul Sighișoara, prin Primar, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ teritoriale, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016  – 2020 precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale, a aderat la Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020.

În acest sens, primarul municipiul Sighișoara, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, a adoptat Planul de integritate al Municipiului Sighișoara și a unităților subordonate pe perioada 2016-2020 și Declarația de aderare, prin care:

cel.ro

·         Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;

·         Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;

·         Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

·         Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

·         Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;

·         Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor sectoriale şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;

·         Autoevaluează periodic, semestrial şi informează secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a planului anticoruptie pe institutie;

·         Autoevaluează periodic, semestrial şi informează secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Sursa: Primăria Sighișoara

39 - VIZUALIZĂRI

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Lasă un răspuns

Back to top button