Stiri Locale

Servicii digitalizate la Primăria Sighișoara pentru cetățeni, într-un proiect cu finanțare europeană.

horacredit.ro/somproduct.ro

Municipiului Sighișoara  a început implementarea  proiectului „Simplificare administrativă extinsă şi Planificare strategică integrată pentru cetăţenii municipiului Sighişoara” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul are 3 componente majore: componenta de planificare strategică, componenta de simplificare a procedurilor administrative și componenta de instruire și dezvoltare a abilităților.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacităţii administrative a Municipiului Sighişoara prin fundamentarea procesului decizional şi a planificării strategice şi implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative în beneficiul cetăţenilor.

Prin proiect vor fi elaborate: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2021-2027 și Planul Strategic Instituțional al Municipiului Sighișoara pentru perioada 2020-2021. Aceste strategii vor urmări direcţiile strategice de dezvoltare şi priorităţile municipiului, în baza lor urmând a fi elaborate proiecte tematice în sectoarele de interes şi identificate şi accesate finanţări din surse multiple, cu precădere fondurile europene din următoarea perioada de programare 2021-2027. Prin implementarea proiectului se vor simplifica activitățile de back-office cât și front-office prin implementarea unei soluții informatice de lucru colaborativ și digitalizarea a 11 formulare de asistență socială și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Sighișoara, Consiliului Local și Direcției de Asistență Socială. Proiectul urmărește digitalizarea serviciilor publice de asistență socială furnizate în comunitate, prin digitalizarea formularelor de asistență socială și accesarea mai facilă din partea cetățenilor.

Simplificarea administrativă se va realiza și prin implementarea unui sistem IT care să simplifice lucrul intern dar și comunicarea inter-instituțională și prin digitalizarea unor formulare care să înlocuiască formularele clasice, pe hârtie, și dosarele cu acte pe care în prezent cetățenii le depun la ghișeu.

Proiectul se va implementa pe parcursul a 18 luni, beneficiarul acestuia fiind Municipiul Sighișoara.

Valoarea totală a  proiectului este  de 3.759.380, 70 lei,  din care valoare eligibilă neramburasabilă din Fondul Social European  3.195.473,60 lei (85%), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 488.719,49(13%) și cofinanțarea Municipiului Sighișoara 75.187, 61 lei( 2%).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional

Capacitate Administrativă 2014 -2020

6 - VIZUALIZĂRI

Sursa
sighisoara.org.ro

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Lasă un răspuns

Back to top button