Stiri Locale

Ședința ordinară a Consiliului Local pentru ziua de joi, 27 mai 2021, ora 12,00

horacredit.ro/somproduct.ro
Ședință ordinară a Consiliului local, joi, 27 mai 2021, cu începere de la ora 12:00. Consilierii locali au fost convocați pentru a dezbate și vota următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:
1. Petiția înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.244/10.05.2021 prin care doamna Pupăză Mariana din Sighișoara fomulează notificarea și punerea în întârziere a debitorului S.C. FILPRO S.R.L. cu sediul în Sighișoara, str. Ilarie Chendi, nr. 136, județul Mureș
2. Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada ianuarie 2021 – aprilie 2021
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Sighișoara – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a contribuției de întreținere datorate de părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara în anul școlar 2021 – 2022 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei unei sponsorizări de către Clubul Sportiv Municipal Sighișoara – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de administrare nr. 10.279/07.04.2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 59/25.03.2021, cu Anexa nr. 3 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de circulație rutieră pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Sighișoara – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ – teritoriale – la data de 31.12. 2020 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2021 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere având ca obiect terenul ocupat de chioșcul comercial, situat în Municipiul Sighișoara, Aleea Panseluțelor f.nr. – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11. Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de închiriere – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere teren pentru amenajare terasă sezonieră de alimentație publică – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13. Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren, precum și prelungirea contractului de închiriere care are ca obiect, parte din acest teren – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14. Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Culturii Germane” 2021 și punerea la dispoziția Forumului Democrat al Germanilor din România – Filiala Sighișoara, cu titlu gratuit, a sălii ”Barocă” și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății și Piața Muzeului) pentru desfășurarea evenimentului, în perioada 18 – 20 iunie 2021 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din fondul locativ și modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/25.02.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Sighișoara – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuinţe pentru tineri construite prin A.N.L., modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 81/25.03.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L. şi modificarea Anexei nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/25.02.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea de locuinţe A.N.L. solicitanţilor evacuaţi a căror locuinţe au fost retrocedate – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Sighișoara, în suprafață de 4.348 mp., situat pe strada Panseluțelor, înscris în C.F. 56267, nr. cadastral 1979, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului gastronomic ”Street Food Festival Sighișoara”, în perioada 13-15 august 2021.
Materialele de ședință pot fi consultate accesând ACEST LINK
23 - VIZUALIZĂRI

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Lasă un răspuns

Back to top button