Stiri Locale

Ședința ordinară a Consiliului Local pentru ziua de Joi, 24 iunie 2021, de la 10:00

horacredit.ro/somproduct.ro

Joi, 24 iunie 2021, de la 10:00, va avea loc o nouă ședință ordinară a Consiliului local, prima organizată în sala de ședințe după ridicarea restricțiilor.

Ordinea de zi cuprinde următoarele puncte:
1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.894/26.05.2021, prin care Parohia Evanghelică C.A. Sighișoara solicită sprijin financiar pentru lucrările de restaurare și conservare aflate în desfășurare la Biserica Mănăstirii situată în cetatea medievală a municipiului Sighișoara
2. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 15.508/02.06.2021, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. transmite spre înștiințare situațiile financiare anuale ale societății
3. Informare cu privire la propunerea de înfrățire a municipiului Sighișoara cu orașul Syros – Ermoupolis, Grecia
4. Petiția înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16.458/14.06.2021, prin care locuitorii străzii Nicolae Filipescu din Municipiul Sighișoara, solicită rezolvarea situației creată ca urmare a mutării stației de autobuz ,,Nicolae Filipescu”
5. Plângere prealabilă cu privire la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 100 din 28.04.2021, formulată de către doamna Rusu Adriana, administrator S.C. Lysarom Impex S.R.L.
6. Notificarea înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 15.184/27.05.2021, adresată Consiliului Local Sighișoara de către domnul colonel lector (R) Teodoreanu Alexandru Nicolae cu privire la restaurarea necropolei sovietice și informarea cu privire la aceasta
7. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Muntean Doralina – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8. Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 138/28.06.2018 privind relocarea bustului lui Ilarie Chendi pe vechiul amplasament – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 38/25.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea străzilor George Coșbuc și Axente Sever din Municipiul Sighișoara” – faza D.A.L.I. – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere având ca obiect terenul aferent construcției – locuință/ap. nr. I și ulterior modificarea acestuia – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcției – clădire spații comerciale și birouri – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Bastionului, nr. 3, în care funcționează gimnaziul Liceului Teoretic ,,Joseph Haltrich” – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri ocupate de construcții – garaje – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren în scopul amenajării unui garaj auto – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17. Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobile – terenuri – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18. Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren, precum și prelungirea contractului de închiriere care are ca obiect acest teren – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unor terenuri pentru amplasare de panouri de indicare – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. 3 și nr. 4 din imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 48 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Sighișoara, str. Școlii nr. 17 – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinţei atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie, repartizarea în regim de închiriere a unei locuinţe pentru tineri construite prin A.N.L. și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 123/27.05.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L. – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații topo – cadastrale – inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
Materilele de ședință pot fi analizate în subsolul paginii https://bit.ly/3xNjqN5
12 - VIZUALIZĂRI

Sursa
primariasighisoara.ro

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Lasă un răspuns

Back to top button