Stiri Locale

În atenția celor cu acte de identitate expirate !

horacredit.ro/somproduct.ro

Evidenţă a Persoanelor din Sighişoara,  (Copy)ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR POSESORI DE ACTE DE IDENTITATE CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT ÎN TRIMESTRUL I 2016

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in trimestul I 2016,  că au obligaţia să se prezinte la sediul nostru pentru eliberarea noilor cărţi de identitate cu următoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate -se obţine de la ghişeu;
2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3. Certificatul de căsătorie sau după caz, hotarârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, având ca obiect divorţ / certificatul de deces al soţului, original şi copie;
4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie:
-pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;
-pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
5. În cazul în care solicitantul are copii minori sub vârsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, în original şi copie;
6. Taxa in cuantum de 12 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140 anunţă părinţii care au copii care au împlinit vârsta de 14 ani in trimestul I 2016 şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) următoarele:
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul insoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul legal sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite eliberarea primei cărţi de identitate, prezentând la ghişeul serviciului nostru următoarele documente:
1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate-se obţine de la ghişeu;
2.Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3.Actul de identitate al unuia dintre părinţi/reprezentant legal;
4.Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătoreasca definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţati, original şi copie;
5.Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, in original şi copie:
-pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;
-pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
6. În situaţia în care minorul se află în plasament, este necesar actul administrativ prin care s-a incuviinţat plasamentul, original şi copie;
7.Taxa in cuantum de 12 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;

Tot pe această cale, vă facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, nerespectarea obligaţiei de a solicita eliberarea unui act de identitate in locul celui al cărui termen de valabilitate a expirat sau la împlinirea vârstei de 14 ani, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Sighisoara desfăşoară activităţi de primire a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi de eliberare a actelor, după următorul program:

LUNI: 9,00-13,00
MARTI: 9,00-13,00
MIERCURI: 9,00-13,00
JOI: 9,00-12,00 si 14,00-18,30;
VINERI: 9,00-13,00;
Șef serviciu,
Bîrsan Cristina-Maria

33 - VIZUALIZĂRI

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Lasă un răspuns

Back to top button