Stiri Locale

C O N C U R S de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de inspector

horacredit.ro/somproduct.ro

sighisoaraMUNICIPIUL SIGHIŞOARA organizează la data de 24.02.2016, respectiv 26.02.2016

C O N C U R S de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse umane:

Probele stabilite pentru concurs:

– Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC)- nivel mediu: 24.02.2016, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
– Probă scrisă: 24.02.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
– Interviu: 26.02.2016, ora 14,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe administrative-Administrație publică locală / științe juridice / științe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior, conform art. 57* alin. (5), lit. „c” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Sursa plus detali: sighisoara.org

36 - VIZUALIZĂRI

🔥Doar 3599 Lei Televizor QLED Samsung 165 cm! 🔥

Lasă un răspuns

Back to top button