Home Info Utile Ajutoare de incalzire pentru sezonul rece 2017 -2018, la Sighişoara

Ajutoare de incalzire pentru sezonul rece 2017 -2018, la Sighişoara

de Ana Moldovan
6 views

Anunţ privind acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat,
energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 –
martie 2018:

Începând cu data de 26 septembrie 2017, consumatorii vulnerabili/ persoanele cu venituri reduse care
utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale / energie termică furnizată în sistem centralizat /
energie electrică / lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi se încadrează în prevederile O.U.G. nr.
70/31.08.2011 şi ale H.G. nr. 920/21.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor putea ridica
formularul de cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei, de la sediul Municipiului Sighişoara, cam. 18 sau îl pot descărca de pe site-ul Municipiului
Sighişoara, la adresa www.sighisoara.org.ro. astfel:

-în situaţia în care solicitantul nu beneficiază de alte drepturi de asistenţă socială (respectiv de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare), acesta completează formularul de Cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială – anexa 1;

-în situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social potrivit prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie
pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de
Cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de
asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi – anexa 2.

 

Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale/energie termică furnizată în sistem centralizat/energie electrică/combustibili solizi sau petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Municipiului Sighişoara, cam. 18,

 

în perioada 26 septembrie 2017 – 15 octombrie 2017.

Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este următorul:

– de luni până joi între orele 8,30 – 13,00

– vineri între orele 8,30 – 12,00

La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, solicitanţii au obligația să prezinte următoarele documente:

 

– acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească/acord de mediere/convenție notarială privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului la unul dintre părinți,  sau, după caz, hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);

– dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei;

– contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei, în original și copie;

– certificatul de înmatriculare al autoturismului sau motocicletei, în copie și original (dacă este cazul);

– acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administrativ-teritoriale;

– ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;

– ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.

Anexele 1 şi 2, precum şi lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pot fi consultate pe portalul instituţiei, www.sighisoara.org.ro.


Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază, pe perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:

 1. a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 240 lei;
 2. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 216 lei;
 3. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 192 lei;
 4. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 168 lei;
 5. e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei;
 6. f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
 7. g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 96 lei;
 8. h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 72 lei;
 9. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei.”

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar.

În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:

 1. a) în proporţie de 90%  în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;
 2. b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;
 3. c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;
 4. d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;
 5. e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;
 6. f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;
 7. g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei;
 8. h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei;
 9. i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.
 10. j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.

Pentru persoanele singure, compensarea se majorează cu 10%, iar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, compensarea se acordă în proporţie de 100%.

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.


Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:

 1. a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
 2. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
 3. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
 4. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
 5. e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
 6. f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
 7. g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
 8. h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
 9. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei.”

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, respectiv de ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează:

 1. a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
 2. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 190 lei;
 3. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 150 lei;
 4. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
 5. e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 90 lei;
 6. f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;
 7. g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
 8. h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 35 lei;
 9. i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei.”

(Comunicat de presă, Primăria municipiului Sighişoara & zi-de-zi.ro)

You may also like

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments